E R M I S A W A R D S
Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») εντάσσεται στο Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (εφεξής «ΕΔΕΕ»). Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα ενδιαφερόμενων (εργαζομένων, συνεργατών, προμηθευτών και υπεργολάβων) που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από την ΕΔΕΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην προβεί στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων ή να συνεργασθεί με την Ένωση για να ακολουθηθεί η Διαδικασία Εξαίρεσης που περιγράφεται παρακάτω.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την ΕΔΕΕ στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της λειτουργίας της. Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται: α) για την κατά πάντα νόμιμο τρόπο επικοινωνία μαζί σας β) για τις ανάγκες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και γ) για τη στελέχωση της Ένωσης. Αποδεχόμενος αυτήν την πολιτική απορρήτου, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται την επεξεργασία και κατηγοριοποίηση των προσωπικών του δεδομένων από την ΕΔΕΕ.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΔΕΕ δεσμεύεται να διαθέτει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της και πάντα εντός των όρων και προϋποθέσεων και για τους λόγους για τους οποίους τα έχει υποβάλλει το υποκείμενο των δεδομένων. Η ΕΔΕΕ ενδέχεται να διαθέσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει στις αρμόδιες αρχές, μετά από την δέουσα δικαστική εντολή και σε περιπτώσεις που αυτό θα βοηθήσει στη διερεύνηση διάπραξης αδικήματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ

Η ΕΔΕΕ δεσμεύεται να παρέχει στον ενδιαφερόμενο πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και να ενημερώνει αυτόν οποτεδήποτε θελήσει, στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί στην ΕΔΕΕ την τροποποίηση, την ανανέωση ή τη διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας τηρείται για αυτόν, καθώς και να ζητήσει την οριστική διαγραφή των δεδομένων του (όσων δεν υποχρεούται από την ισχύουσα νομοθεσία να διατηρήσει η εταιρεία). Μετά την ολοκλήρωση του αιτήματος διαγραφής από το υποκείμενο των δεδομένων, τα δεδομένα έχουν διαγραφεί οριστικά και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς τους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ’όψη την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος ενθαρρύνεται να καταγγέλλει, γραπτώς ή προφορικώς, στους υπεύθυνους υπαλλήλους της ΕΔΕΕ πιθανή παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων ή οποιαδήποτε παράνομη και αντίθετη με του όρους χρήσης συμπεριφορά διαπιστώσει. Η ΕΔΕΕ δεσμεύεται πως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα σε συνεργασία με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο. Για κάθε ζήτημα σχετιζόμενο με την παρούσα, έχετε δικαίωμα ν’αποταθείτε απευθείας και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Λαμβάνοντας και διαβάζοντας την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, την αποδέχεστε και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από την ΕΔΕΕ, με τους τρόπους και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω.

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας & να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Μάθετε περισσότερα εδώ