E R M I S A W A R D S
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΡΙΤΩΝ


Η ιδιότητα του Κριτή στα Ermis Awards συνιστά μία έμπρακτη τιμητική αναγνώριση  από την ΕΔΕΕ σε έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου της Επικοινωνίας. Η ΕΔΕΕ σέβεται την ψήφο κάθε Κριτή και τον διευκολύνει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στο έργο που έχει αναλάβει. Αντίστοιχα, ο Κριτής αναγνωρίζει ότι η αποδοχή της θέσης συνεπάγεται μια σειρά υποχρεώσεων του απέναντι στην ΕΔΕΕ αλλά και ευρύτερα απέναντι στις εταιρίες και τα στελέχη που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

Κύρια υποχρέωση του Κριτή αποτελεί η αντικειμενικότητα έναντι των κρινόμενων έργων, ανεξάρτητα από προτιμήσεις προσωπικού ή/και επαγγελματικού χαρακτήρα.
 
Πιο αναλυτικά, με την αποδοχή της πρότασης συμμετοχής του στην Κριτική Επιτροπή, κάθε Κριτής προσυπογράφει τους παρακάτω όρους, ότι δηλ.:  

1. Αποδέχεται τη διαδικασία αξιολόγησης και τον κανονισμό της διοργάνωσης, καθώς και το γεγονός ότι όλες οι βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών μπορεί να δημοσιευτούν μετά το πέρας της διοργάνωσης.  

2. Αποδέχεται την πολιτική απορρήτου της ΕΔΕΕ σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα.

3. Θα προετοιμαστεί κατάλληλα πριν από την αξιολόγηση των έργων, ακολουθώντας τις οδηγίες της ΕΔΕΕ και του Προέδρου της Επιτροπής. 

4. Θα διαθέσει όλο τον απαιτούμενο από τη διοργάνωση χρόνο για τη σωστή αξιολόγηση των έργων. 

5. Δε θα συζητήσει με όλα ή κάποια από τα μέλη της επιτροπής για τις συμμετοχές, παρά μόνο στο πλαίσιο και εντός του χώρου συνεδρίασης της επιτροπής. 

6. Δε θα συζητήσει με τρίτους θέματα που αφορούν τις συμμετοχές ούτε θα μεταφέρει σε τρίτους το περιεχόμενο των συζητήσεων μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής.   

7. Δε θα μοιραστεί με τρίτους υλικά ή σημειώσεις για τις συμμετοχές που κλήθηκε να αξιολογήσει. 

8. Στις συνεδριάσεις για την ανάδειξη των βραβείων, δεν θα έχει τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και θα παραδίδει τις ηλεκτρονικές συσκευές του για φύλαξη στη γραμματεία της διοργάνωσης. Η διοργάνωση θα παρέχει τηλεφωνικό αριθμό για εισερχόμενες κλήσεις, σε περίπτωση επείγοντος.

9. Θα είναι αμερόληπτος και δεν θα αφήσει εταιρικά ή/και προσωπικά συμφέροντα και αντιπαλότητες να επηρεάσουν την ψήφο του.     

10.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα αποχωρεί από την αίθουσα όταν θα συζητείται / ψηφίζεται, έργο με το οποίο έχει ασυμβίβαστο ψήφου και άρα θα πρέπει να απέχει της διαδικασίας.   
  
Η ΕΔΕΕ, όπως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής, ή/και τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής ή/και τα στελέχη της Διοίκησής της, έχει δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να παρέμβει στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους παραπάνω όρους δεν τηρούνται από τον Κριτή και να ακυρώσει την ψήφο του ή/και να προβεί στην αντικατάστασή του. 

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας & να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες. Μάθετε περισσότερα εδώ