Δείτε τα Βραβεία
ΝΕΑ

Βραβεύτηκαν οι καλύτερες Ελληνικές δημιουργικές ιδέες!

18/12/2013

Με μία βραδιά, γιορτή για τη δημιουργικότητα

Διαβάστε Περισσότερα
 
ΝΕΑ

Ξεκίνησε η προκράτηση εισιτηρίων

20/11/2013

Για την κράτηση των εισιτηρίων σας θα πρέπει να

Διαβάστε Περισσότερα

ERMIS AD

Στην Ενότητα Ermis Ad δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Ermis Awards 2013 έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2011 έως και 26 Ιουνίου 2013.
 • Η ενότητα ERMIS AD περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.
 • ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ
 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 • ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
 • ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΣ CONCEPT
Πίσω στα ERMIS AD

Κανονισμός ERMIS AD

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS DESIGN

Στην Ενότητα Ermis Design δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες / φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Ermis Awards 2013 έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2011 έως και 26 Ιουνίου 2013.


 • Η ενότητα ERMIS DESIGN περιλαμβάνει 7 Κατηγορίες.
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • RETAIL IDENTITY/ENVIRONMENTAL BRANDING - DESIGN ΧΩΡΟΥ
 • ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • DIGITAL DESIGN
 • MISCELLANEOUS
Πίσω στα ERMIS DESIGN

Κανονισμός ERMIS DESIGN

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS DIGITAL

Στην Ενότητα Ermis Digital δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας, διαφημιζόμενες επιχειρήσεις και φορείς, επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και σχεδιασμού ηλεκτρονικών έργων νέας τεχνολογίας, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και το φυσικό πρόσωπο δημιουργός του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εδρεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο

Στην ενότητα Ermis Digital μπορούν να υποβληθούν έργα, είτε αυτά φιλοξενούνται κάτω από το δικό τους domain name, είτε όχι, είτε βρίσκονται κάτω από GR domain, είτε όχι, είτε είναι φιλοξενούμενα (hosted) στην Ελλάδα είτε όχι. 

Σε όλες τις κατηγορίες της ενότητας Ermis Digital δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα έργα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2011 έως και 26 Ιουνίου 2013.


 • Η ενότητα ERMIS DIGITAL περιλαμβάνει 9 Κατηγορίες.
 • WEBSITES
 • DISPLAY ADVERTISING
 • SOCIAL MEDIA
 • MOBILE ADVERTISING
 • BRANDED CONTENT
 • GAMES, WIDGETS & TOOLS
 • VIRAL CAMPAIGNS
 • CAMPAIGNS & CROSS ENVIRONMENT
 • EXPERIMENTAL & INNOVATION
Πίσω στα ERMIS DIGITAL

Κανονισμός ERMIS DIGITAL

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS DIRECT

Η Ενότητα περιλαμβάνει όλων των ειδών τις ενέργειες άμεσου marketing, είτε αυτές επικοινωνούνται μέσω των ΜΜΕ, στο διαδίκτυο, εκστρατείες direct mail, telemarketing, κ.λπ., όλων των ειδών τις ενέργειες προώθησης πωλήσεων καθώς και διάφορες άλλες ενέργειες/εκδηλώσεις.

Στην ενότητα Ermis Direct, δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις άμεσου marketing, επιχειρήσεις interactive marketing, πώλησης αγαθών εξ αποστάσεως on και off line, προώθησης πωλήσεων, εταιρίες επικοινωνίας και προβαλλόμενες επιχειρήσεις, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

Όσον αφορά στα έργα, δικαίωμα συμμετοχής στην Ενότητα Ermis Direct έχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενότητα Ermis Direct έχουν τα παρακάτω έργα:
Α) Προγράμματα/Ενέργειες που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά μέσα στο διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2011 έως και 26 Ιουνίου 2013. 

Β) Προγράμματα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από 17 Δεκεμβρίου 2010 και έπειτα, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ενεργά επικοινωνιακά (τουλάχιστον μια ενέργεια) στο χρονικό διάστημα από 27/6/2010 έως και 16/12/2011. Σε περίπτωση που παρεμφερές έργο έχει υποβληθεί ξανά σε παλαιότερη διοργάνωση των Ermis Awards, ο υποβάλλων τη συμμετοχή είναι υποχρεωμένος να υποβάλει αντίγραφο του υλικού που είχε καταθέσει στην προηγούμενη διοργάνωση και να αναλύσει στο σχετικό πεδίο της παρουσίασης τον/τους τρόπους με τους οποίους έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά το έργο σε σχέση με την προηγούμενη συμμετοχή.

Δίνεται η δυνατότητα σε κάποιο έργο ή μέρος αυτού να διαγωνιστεί σε περισσότερες από μία Κατηγορίες/Ομάδες. Αρκεί σε κάθε κατηγορία να διαγωνίζεται μόνο το μέρος το οποίο αναφέρεται στην περιγραφή κάθε Κατηγορίας/Ομάδας.


 • Η ενότητα ERMIS DIRECT περιλαμβάνει 7 Κατηγορίες.
 • DIRECT MARKETING
 • DIGITAL DIRECT MARKETING
 • ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ DIRECT MARKETING
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (SOCIAL CAUSES AND FUND RAISING)
 • ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΔΙΕΘΝΕΣ CONCEPT
 • LOW BUDGET
Πίσω στα ERMIS DIRECT

Κανονισμός ERMIS DIRECT

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN

Η Ενότητα Ermis Integrated Campaign έχει στόχο να αναδείξει ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας που χαρακτηρίζονται από στρατηγική και δημιουργική ευρηματικότητα και έχουν συνδυάσει επιτυχημένα διαφορετικά μέσα και διαφορετικά επικοινωνιακά κανάλια / εργαλεία.

Στην Ενότητα Ermis Integrated Campaign δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards 2013 έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2011 έως και 26 Ιουνίου 2013.

 • Η ενότητα ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN περιλαμβάνει 1 Κατηγορία.
 • ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN
Πίσω στα ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN

Κανονισμός ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS MEDIA

H Ενότητα Ermis Media περιλαμβάνει προγράμματα δημιουργικής χρήσης των Μέσων, παραδοσιακών και μη, και δίνει δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρίες media specialists, εταιρίες επικοινωνίας και διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενότητα Ermis Media έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2011 έως και 26 Ιουνίου 2013.


 • Η ενότητα ERMIS MEDIA περιλαμβάνει 8 Κατηγορίες.
 • ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 • ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ
 • ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
 • DIGITAL MEDIA
 • SOCIAL MEDIA
 • «ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ»
 • ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πίσω στα ERMIS MEDIA

Κανονισμός ERMIS MEDIA

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS PR

Δικαίωμα συμμετοχής στην Eνότητα Ermis PR έχουν επιχειρήσεις Δημοσίων Σχέσεων, Δημοσίων Υποθέσεων (Public Affairs), Χορηγιών και Αθλητικού Μarketing, καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση ή φορέας που εδρεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο,

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards 2013 έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2011 έως και 26 Ιουνίου 2013.
 • Η ενότητα ERMIS PR περιλαμβάνει 9 Κατηγορίες.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΗΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • DIGITAL PR
 • LOW BUDGET
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / EVENTS
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ/ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ CONCEPT
Πίσω στα ERMIS PR

Κανονισμός ERMIS PR

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS PRODUCTION

Στην Ενότητα Ermis Production δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που επιμελούνται και εκτελούν την παραγωγή διαφημιστικών ταινιών κινηματογράφου και τηλεόρασης, εταιρίες παραγωγής εκδηλώσεων και εταιρίες που επιμελούνται της ηχογράφησης και παραγωγής μουσικής, που εδρεύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards 2013 έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 17 Δεκεμβρίου 2011 έως και 26 Ιουνίου 2013.


 • Η ενότητα ERMIS PRODUCTION περιλαμβάνει 3 Κατηγορίες.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/ΗΧΟΥ
Πίσω στα ERMIS PRODUCTION

Κανονισμός ERMIS PRODUCTION

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.