Στις 16 Δεκεμβρίου η τελετή απονομής των Ermis Awards
ΝΕΑ

Στις 16 Δεκεμβρίου η τελετή απονομής των Ermis Awards 2014

28/11/2014

Στο Θέατρο Παλλάς, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η φετινή απονομή των βραβείων. Αρχίστε να ετοιμάζεστε.

Διαβάστε Περισσότερα
 
ΝΕΑ

Ermis Awards 2014 - Νέα δυναμική αύξηση στις συμμετοχές

17/11/2014

Ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης των έργων

Διαβάστε Περισσότερα

ERMIS AD

Στην Ενότητα Ermis Ad δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 

 • Η ενότητα ERMIS AD περιλαμβάνει 5 Κατηγορίες.
 • ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ
 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 • ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
 • ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Πίσω στα ERMIS AD

Κανονισμός ERMIS AD

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT

Η Ενότητα περιλαμβάνει όλων των ειδών τις ενέργειες που έχουν ως στόχο την ψυχαγωγία ή το involvement του κοινού, μέσα από τη δημιουργία περιεχομένου. Προϋπόθεση είναι είτε η οργανική ένταξη του προϊόντος/ υπηρεσίας (brand) μέσα στο περιεχόμενο, είτε η δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου για λογαριασμό της μάρκας. Η ενότητα περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 

 • Η ενότητα ERMIS BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.
 • FICTION
 • NON FICTION
 • BRAND INTEGRATION INTO EXISTING PROGRAM
 • LIVE EXPERIENCE
 • USE OR INTEGRATION OF MUSIC
 • USE OR INTEGRATION OF PRINTED CONTENT
Πίσω στα ERMIS BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT

Κανονισμός ERMIS BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS DESIGN

Στην Ενότητα Ermis Design δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες / φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014.  • Η ενότητα ERMIS DESIGN περιλαμβάνει 7 Κατηγορίες.
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • RETAIL IDENTITY/ENVIRONMENTAL BRANDING - DESIGN ΧΩΡΟΥ
 • ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • DIGITAL DESIGN
 • MISCELLANEOUS
Πίσω στα ERMIS DESIGN

Κανονισμός ERMIS DESIGN

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS DIGITAL

Στην Ενότητα Ermis Digital δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας, διαφημιζόμενες επιχειρήσεις και φορείς, επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και σχεδιασμού ηλεκτρονικών έργων νέας τεχνολογίας, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και το φυσικό πρόσωπο δημιουργός του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εδρεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Στην Ενότητα Ermis Digital δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας, διαφημιζόμενες επιχειρήσεις και φορείς, επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και σχεδιασμού ηλεκτρονικών έργων νέας τεχνολογίας, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και το φυσικό πρόσωπο δημιουργός του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εδρεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην ενότητα μπορούν να υποβληθούν έργα, είτε αυτά φιλοξενούνται κάτω από το δικό τους domain name, είτε όχι, είτε βρίσκονται κάτω από GR domain, είτε όχι, είτε είναι φιλοξενούμενα (hosted) στην Ελλάδα είτε όχι. 

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014.  • Η ενότητα ERMIS DIGITAL περιλαμβάνει 8 Κατηγορίες.
 • WEB CAMPAIGNS
 • WEBSITES
 • DISPLAY ADVERTISING
 • SOCIAL MEDIA
 • MOBILE
 • ONLINE VIDEO
 • BRANDED GAMES, TOOLS & TECH
 • INTEGRATED MULTI-PLATFORM CAMPAIGN
Πίσω στα ERMIS DIGITAL

Κανονισμός ERMIS DIGITAL

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS DIRECT

Η Ενότητα περιλαμβάνει όλων των ειδών τις ενέργειες άμεσου marketing, είτε αυτές επικοινωνούνται μέσω των ΜΜΕ, στο διαδίκτυο, εκστρατείες direct mail, telemarketing, κ.λπ., όλων των ειδών τις ενέργειες προώθησης πωλήσεων καθώς και διάφορες άλλες ενέργειες/εκδηλώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 


 • Η ενότητα ERMIS DIRECT περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.
 • DIRECT MARKETING
 • DIGITAL DIRECT MARKETING
 • STRATEGY
 • INTEGRATED CAMPAIGN LED BY DIRECT MARKETING
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (SOCIAL CAUSES AND FUND RAISING)
 • ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πίσω στα ERMIS DIRECT

Κανονισμός ERMIS DIRECT

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN

Η Ενότητα Ermis Integrated Campaign έχει στόχο να αναδείξει ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας που χαρακτηρίζονται από στρατηγική και δημιουργική ευρηματικότητα και έχουν συνδυάσει επιτυχημένα διαφορετικά μέσα και διαφορετικά επικοινωνιακά κανάλια / εργαλεία.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 
 • Η ενότητα ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN περιλαμβάνει 1 Κατηγορία.
 • ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN
Πίσω στα ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN

Κανονισμός ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS MEDIA

H Ενότητα Ermis Media περιλαμβάνει προγράμματα δημιουργικής χρήσης των Μέσων, παραδοσιακών και μη, και δίνει δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρίες media specialists, εταιρίες επικοινωνίας και διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014.  • Η ενότητα ERMIS MEDIA περιλαμβάνει 8 Κατηγορίες.
 • ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 • ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ
 • ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
 • DIGITAL MEDIA
 • SOCIAL MEDIA
 • ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πίσω στα ERMIS MEDIA

Κανονισμός ERMIS MEDIA

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS PR

Δικαίωμα συμμετοχής στην Eνότητα Ermis PR έχουν επιχειρήσεις Δημοσίων Σχέσεων, Δημοσίων Υποθέσεων (Public Affairs), Χορηγιών και Αθλητικού Μarketing, καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση ή φορέας που εδρεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 

 • Η ενότητα ERMIS PR περιλαμβάνει 8 Κατηγορίες.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΗΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • DIGITAL PR
 • LOW BUDGET
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / EVENTS
 • INTEGRATED CAMPAIGNS
Πίσω στα ERMIS PR

Κανονισμός ERMIS PR

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

ERMIS PRODUCTION

Στην Ενότητα Ermis Production δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που επιμελούνται και εκτελούν την παραγωγή διαφημιστικών ταινιών κινηματογράφου και τηλεόρασης, εταιρίες παραγωγής εκδηλώσεων και εταιρίες που επιμελούνται της ηχογράφησης και παραγωγής μουσικής, που εδρεύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 
 • Η ενότητα ERMIS PRODUCTION περιλαμβάνει 4 Κατηγορίες.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/ΗΧΟΥ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
Πίσω στα ERMIS PRODUCTION

Κανονισμός ERMIS PRODUCTION

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.