Δείτε τα βραβεία!
ΝΕΑ

Οργανωτική Επιτροπή Ermis Awards 2015

16/04/2015

Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προβολής του κλάδου της επικοινωνίας ξεκινά η Οργανωτική Επιτροπή των Ermis Awards 2015, απαρτιζόμενη από ανθρώπους με κοινή ματιά για τη σημασία ανάδειξης των βραβείων.

Διαβάστε Περισσότερα
 
ΝΕΑ

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Ermis Awards 2015

24/03/2015

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ermis Awards 2015, είναι ο Γιώργος Σαλιάρης - Φασσέας, President, South Western Europe, World Markets της IPG Mediabrands.

Διαβάστε Περισσότερα

AD

Στην Ενότητα Ermis Ad δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 

 • Η ενότητα AD περιλαμβάνει 5 Κατηγορίες.
 • ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ
 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 • ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
 • ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Πίσω στα AD

Κανονισμός AD

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

DESIGN

Στην Ενότητα Ermis Design δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες / φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014.  • Η ενότητα DESIGN περιλαμβάνει 7 Κατηγορίες.
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • RETAIL IDENTITY/ENVIRONMENTAL BRANDING - DESIGN ΧΩΡΟΥ
 • ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 • DIGITAL DESIGN
 • MISCELLANEOUS
Πίσω στα DESIGN

Κανονισμός DESIGN

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

DIRECT

Η Ενότητα περιλαμβάνει όλων των ειδών τις ενέργειες άμεσου marketing, είτε αυτές επικοινωνούνται μέσω των ΜΜΕ, στο διαδίκτυο, εκστρατείες direct mail, telemarketing, κ.λπ., όλων των ειδών τις ενέργειες προώθησης πωλήσεων καθώς και διάφορες άλλες ενέργειες/εκδηλώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 


 • Η ενότητα DIRECT περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.
 • DIRECT MARKETING
 • DIGITAL DIRECT MARKETING
 • STRATEGY
 • INTEGRATED CAMPAIGN LED BY DIRECT MARKETING
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (SOCIAL CAUSES AND FUND RAISING)
 • ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πίσω στα DIRECT

Κανονισμός DIRECT

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

PR

Δικαίωμα συμμετοχής στην Eνότητα Ermis PR έχουν επιχειρήσεις Δημοσίων Σχέσεων, Δημοσίων Υποθέσεων (Public Affairs), Χορηγιών και Αθλητικού Μarketing, καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση ή φορέας που εδρεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 

 • Η ενότητα PR περιλαμβάνει 8 Κατηγορίες.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΗΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • DIGITAL PR
 • LOW BUDGET
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / EVENTS
 • INTEGRATED CAMPAIGNS
Πίσω στα PR

Κανονισμός PR

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

PRODUCTION

Στην Ενότητα Ermis Production δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που επιμελούνται και εκτελούν την παραγωγή διαφημιστικών ταινιών κινηματογράφου και τηλεόρασης, εταιρίες παραγωγής εκδηλώσεων και εταιρίες που επιμελούνται της ηχογράφησης και παραγωγής μουσικής, που εδρεύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 
 • Η ενότητα PRODUCTION περιλαμβάνει 4 Κατηγορίες.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/ΗΧΟΥ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
Πίσω στα PRODUCTION

Κανονισμός PRODUCTION

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

MEDIA

H Ενότητα Ermis Media περιλαμβάνει προγράμματα δημιουργικής χρήσης των Μέσων, παραδοσιακών και μη, και δίνει δικαίωμα συμμετοχής σε εταιρίες media specialists, εταιρίες επικοινωνίας και διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014.  • Η ενότητα MEDIA περιλαμβάνει 8 Κατηγορίες.
 • ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 • ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ
 • ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
 • DIGITAL MEDIA
 • SOCIAL MEDIA
 • ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πίσω στα MEDIA

Κανονισμός MEDIA

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

DIGITAL

Στην Ενότητα Ermis Digital δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας, διαφημιζόμενες επιχειρήσεις και φορείς, επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και σχεδιασμού ηλεκτρονικών έργων νέας τεχνολογίας, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και το φυσικό πρόσωπο δημιουργός του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εδρεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Στην Ενότητα Ermis Digital δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας, διαφημιζόμενες επιχειρήσεις και φορείς, επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και σχεδιασμού ηλεκτρονικών έργων νέας τεχνολογίας, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και το φυσικό πρόσωπο δημιουργός του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εδρεύει στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στην ενότητα μπορούν να υποβληθούν έργα, είτε αυτά φιλοξενούνται κάτω από το δικό τους domain name, είτε όχι, είτε βρίσκονται κάτω από GR domain, είτε όχι, είτε είναι φιλοξενούμενα (hosted) στην Ελλάδα είτε όχι. 

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014.  • Η ενότητα DIGITAL περιλαμβάνει 8 Κατηγορίες.
 • WEB CAMPAIGNS
 • WEBSITES
 • DISPLAY ADVERTISING
 • SOCIAL MEDIA
 • MOBILE
 • ONLINE VIDEO
 • BRANDED GAMES, TOOLS & TECH
 • INTEGRATED MULTI-PLATFORM CAMPAIGN
Πίσω στα DIGITAL

Κανονισμός DIGITAL

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

INTEGRATED CAMPAIGN

Η Ενότητα Ermis Integrated Campaign έχει στόχο να αναδείξει ολοκληρωμένα προγράμματα επικοινωνίας που χαρακτηρίζονται από στρατηγική και δημιουργική ευρηματικότητα και έχουν συνδυάσει επιτυχημένα διαφορετικά μέσα και διαφορετικά επικοινωνιακά κανάλια / εργαλεία.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 
 • Η ενότητα INTEGRATED CAMPAIGN περιλαμβάνει 1 Κατηγορία.
 • ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN
Πίσω στα INTEGRATED CAMPAIGN

Κανονισμός INTEGRATED CAMPAIGN

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT

Η Ενότητα περιλαμβάνει όλων των ειδών τις ενέργειες που έχουν ως στόχο την ψυχαγωγία ή το involvement του κοινού, μέσα από τη δημιουργία περιεχομένου. Προϋπόθεση είναι είτε η οργανική ένταξη του προϊόντος/ υπηρεσίας (brand) μέσα στο περιεχόμενο, είτε η δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου για λογαριασμό της μάρκας. Η ενότητα περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 27 Ιουνίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2014. 

 • Η ενότητα BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.
 • FICTION
 • NON FICTION
 • BRAND INTEGRATION INTO EXISTING PROGRAM
 • LIVE EXPERIENCE
 • USE OR INTEGRATION OF MUSIC
 • USE OR INTEGRATION OF PRINTED CONTENT
Πίσω στα BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT

Κανονισμός BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.