Αύξηση συμμετοχών στα Ermis Awards
ΝΕΑ

Τώρα και σε Φεστιβάλ

01/02/2016

7 & 8 Μαρτίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Διαβάστε Περισσότερα
 
ΝΕΑ

Αύξηση συμμετοχών στα Ermis Awards

15/12/2015

Με αύξηση 31% ολοκληρώθηκε η υποβολή συμμετοχών για τα φετινά Ermis Awards, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2014.

Διαβάστε Περισσότερα

AD

Στην Ενότητα Ermis Ad δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2015.
 • Η ενότητα AD περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
 • ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 • ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
 • ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ CONCEPT
Πίσω στα AD

Κανονισμός AD

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT

Στην Ενότητα Ermis Branded Entertainment & Content δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας, διαφημιζόμενες επιχειρήσεις και φορείς, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα 1 Ιουλίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2015


 • Η ενότητα BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT περιλαμβάνει 7 Κατηγορίες.
 • FICTION
 • NON FICTION
 • BRAND INTEGRATION INTO EXISTING PROGRAM
 • LIVE EXPERIENCE
 • USE OR INTEGRATION OF MUSIC
 • USE OR INTEGRATION OF PRINTED CONTENT
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ CONCEPT
Πίσω στα BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT

Κανονισμός BRANDED ENTERTAINMENT & CONTENT

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

DESIGN

Στην Ενότητα Ermis Design δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας ή ανεξάρτητοι επαγγελματίες/ φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2015. 
 • Η ενότητα DESIGN περιλαμβάνει 7 Κατηγορίες.
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 • ENVIRONMENTAL BRANDING & DESIGN
 • ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗ / ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ
 • VISUAL COMMUNICATION
 • DIGITAL DESIGN
 • MISCELLANEOUS
Πίσω στα DESIGN

Κανονισμός DESIGN

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

DIGITAL

Στην Ενότητα Ermis Digital δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2015. 

 • Η ενότητα DIGITAL περιλαμβάνει 9 Κατηγορίες.
 • WEB CAMPAIGNS
 • WEBSITES
 • DISPLAY ADVERTISING
 • SOCIAL MEDIA
 • MOBILE
 • ONLINE VIDEO
 • BRANDED GAMES, TOOLS & TECH
 • INTEGRATED MULTI-PLATFORM CAMPAIGN
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ CONCEPT
Πίσω στα DIGITAL

Κανονισμός DIGITAL

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

DIRECT

Στην Ενότητα Ermis Design δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2015.


 • Η ενότητα DIRECT περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.
 • DIRECT MARKETING
 • INTEGRATED CAMPAIGN LED BY DIRECT MARKETING
 • LOW BUDGET
 • ΑΥΤΟΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (SOCIAL CAUSES AND FUND RAISING)
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ CONCEPT
Πίσω στα DIRECT

Κανονισμός DIRECT

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

MEDIA

Στην Ενότητα Ermis Media δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2015. 
 • Η ενότητα MEDIA περιλαμβάνει 8 Κατηγορίες.
 • ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 • ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ
 • ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
 • DIGITAL MEDIA
 • SOCIAL MEDIA
 • ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ
Πίσω στα MEDIA

Κανονισμός MEDIA

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

PR

Στην Ενότητα Ermis PR δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου 2014 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2015
 • Η ενότητα PR περιλαμβάνει 9 Κατηγορίες.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΗΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 • STAKEHOLDERS RELATIONS
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ MARKETING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • DIGITAL PR
 • LOW BUDGET
 • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / EXPERIENTIAL EVENTS
 • INTEGRATED CAMPAIGNS LED BY PR
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ / ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ CONCEPT
Πίσω στα PR

Κανονισμός PR

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

PRODUCTION

Στην Ενότητα Ermis Production δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο και είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2015.  • Η ενότητα PRODUCTION περιλαμβάνει 4 Κατηγορίες.
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/ΗΧΟΥ
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
Πίσω στα PRODUCTION

Κανονισμός PRODUCTION

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.

INTEGRATED CAMPAIGN

Στην Ενότητα Ermis Integrated Campaign δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες επικοινωνίας, διαφημιζόμενες επιχειρήσεις και φορείς, που εδρεύουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Ermis Awards έχουν τα έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα 1 Ιουλίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2015. 
 • Η ενότητα INTEGRATED CAMPAIGN περιλαμβάνει 1 Κατηγορία.
 • ERMIS INTEGRATED CAMPAIGN
Πίσω στα INTEGRATED CAMPAIGN

Κανονισμός INTEGRATED CAMPAIGN

Υπενθυμίζουμε ότι η Εισαγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού καθώς, μεταξύ άλλων, περιέχει τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στη διοργάνωση.